Hlavným prínosom je zvýšenie bezpečnosti, ochrana aktív a reputácie zákazníka

Ale bezpečnostný monitoring prostredníctvom DanubePay SOC bude zohľadňovať aj vaše compliance potreby

Pokračujte nižšie
SOC DanubePay gdprSOC DanubePay gdprSOC DanubePay gdpr

Podpora súladu s GDPR

Využívanie služby DanubePay SOC vám pomôže zabezpečiť súlad s rôznymi zákonmi a compliance požiadavkami na ochranu dát, ktoré spracúvate. Patrí medzi ne hlavne General Data Protection Regulation (GDPR), pripravovaný Zákon o kybernetickej bezpečnosti, rôzne oborové bezpečnostné štandardy, ako napr. PCI DSS, a ďalšie iné.

Povinnosť oznamovať a dokumentovať bezpečnostné incidenty

GDPR zavádza povinnosť, pri splnení určitých podmienok, oznámiť dozornému orgánu do 72 hodín od identifikácie bezpečnostného incidentu každé porušenie ochrany osobných údajov. Na Slovensku budú incidenty oznamované Úradu na ochranu osobných údajov.

V prípade, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku porušenia práv dotknutných osôb, napr. ku kompromitácii identity, prihlasovacích údajov alebo k úniku citlivých údajov, subjektom môže tiež vzniknúť povinnosť oznamovať toto porušenie aj každej individuálnej osobe, ktorá ním môže byť dotknutá.

Súčasťou povinnosti bude aj náležitá dokumentácia bezpečnostných incidentov, ich následkov a opatrení prijatých na ich nápravu.

General Data Protection Regulation

Čo je to GDPR?
GDPR je právne záväzná regulácia EÚ, ktorá zavádza úplne nové pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov, a to vrátane vysokých sankcií za ich porušenie.

Na koho sa GDPR vzťahuje?
GDPR sa dotkne každého, kto zhromažďuje alebo spracováva osobné údaje Európanov, vrátane spoločností a inštitúcií mimo územia EÚ, ktoré pôsobia na európskom trhu.

Kedy začne GDPR platiť?
GDPR začne v celej EÚ platiť jednotne od 25. mája 2018.

Aký je prínos služby DanubePay SOC pre GDPR?
Naša služba vám pomôže naplniť jednu z kľúčových požiadaviek nariadenia GDPR a to prijatie opatrení, ktoré zabezpečia detekciu úniku alebo narušenia osobných údajov a oznámenie takýchto udalostí dozornému orgánu do 72 hodín.

Ďalšie užitočné informácie a linky o GDPR
gdpr pozadie

12 krokov k dosiahnutiu súladu s GDPR

1. Awareness

You should make sure that decision makers and key people in your organisation are aware that the law is changing to the GDPR. They need to appreciate the impact this is likely to have.

2. Information you hold

You should document what personal data you hold, where it came from and who you share it with. You may need to organise an information audit.

3. Communicating privacy information

You should review your current privacy notices and put a plan in place for making any necessary changes in time for GDPR implementation.

4. Individuals’ rights

You should check your procedures to ensure they cover all the rights individuals have, including how you would delete personal data or provide data electronically and in a commonly used format.

5. Subject access requests

You should update your procedures and plan how you will handle requests within the new timescales and provide any additional information.

6. Lawful basis for processing personal data

You should identify the lawful basis for your processing activity in the GDPR, document it and update your privacy notice to explain it.

7. Consent

You should review how you seek, record and manage consent and whether you need to make any changes. Refresh existing consents now if they don’t meet the GDPR standard.

8. Data breaches

You should make sure you have the right procedures in place to detect, report and investigate a personal data breach.

9. Children

You should start thinking now about whether you need to put systems in place to verify individuals’ ages and to obtain parental or guardian consent for any data processing activity.

10. Data Protection by Design and Data Protection Impact Assessments

You should familiarise yourself now with the ICO’s code of practice on Privacy Impact Assessments as well as the latest guidance from the Article 29 Working Party, and work out how and when to implement them in your organisation.

11. Data Protection Officers

You should designate someone to take responsibility for data protection compliance and assess where this role will sit within your organisation’s structure and governance arrangements. You should consider whether you are required to formally designate a Data Protection Officer.

12. International

If your organisation operates in more than one EU member state (ie you carry out cross-border processing), you should determine your lead data protection supervisory authority. Article 29 Working Party guidelines will help you do this.

12 krokov k dosiahnutiu súladu s GDPR

ico.org.uk
Zdroj

Awareness

You should make sure that decision makers and key people in your organisation are aware that the law is changing to the GDPR. They need to appreciate the impact this is likely to have.

Information you hold

You should document what personal data you hold, where it came from and who you share it with. You may need to organise an information audit.

Communicating privacy information

You should review your current privacy notices and put a plan in place for making any necessary changes in time for GDPR implementation.

Individuals’ rights

You should check your procedures to ensure they cover all the rights individuals have, including how you would delete personal data or provide data electronically and in a commonly used format.

Subject access requests

You should update your procedures and plan how you will handle requests within the new timescales and provide any additional information.

Lawful basis for processing personal data

You should identify the lawful basis for your processing activity in the GDPR, document it and update your privacy notice to explain it.

Consent

You should review how you seek, record and manage consent and whether you need to make any changes. Refresh existing consents now if they don’t meet the GDPR standard.

Children

You should start thinking now about whether you need to put systems in place to verify individuals’ ages and to obtain parental or guardian consent for any data processing activity.

Data breaches

You should make sure you have the right procedures in place to detect, report and investigate a personal data breach.

Data Protection by Design and Data Protection Impact Assessments

You should familiarise yourself now with the ICO’s code of practice on Privacy Impact Assessments as well as the latest guidance from the Article 29 Working Party, and work out how and when to implement them in your organisation.

Data Protection Officers

You should designate someone to take responsibility for data protection compliance and assess where this role will sit within your organisation’s structure and governance arrangements. You should consider whether you are required to formally designate a Data Protection Officer.

International

If your organisation operates in more than one EU member state (ie you carry out cross-border processing), you should determine your lead data protection supervisory authority. Article 29 Working Party guidelines will help you do this.